Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laadittu 26.5.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: MOS Engineering Oy Y-tunnus: 3176358-8 Osoite: Mäntymaantie 3 Postinumero: 77330 Postitoimipaikka: Virtasalmi Puhelinnumero: 0400 933 206 Sähköposti: Mika.Hayrinen@mosservice.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: MOS Engineering Oy Nimi: Mika Häyrinen Osoite: Taulumäentie 11 Postinumero: 77330 Postitoimipaikka: Virtasalmi Puhelinnumero: 0400 933 206 Sähköposti: Mika.Hayrinen@mosservice.fi

3. Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus

Rekisterin nimi: Yrityksen asiakasrekisteri. Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yrityksen nimi, henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite).

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen käytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Yritysten yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista, muilta yrityksiltä tai viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muutoin kuin tarvittavan palvelun ja tuotteen vaatimassa laajuudessa.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeiden avulla keräämme sivuston kävijätietoja ja analysoimme tietoja. Tavoite on kehittää sivuston laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Emme lähetä kävijäjätietoja kolmansille osapuolille.

Mikäli sivustollamme vieraileva kävijä ei halua, että saamme kävijätietoja, eväste-toiminnon voi halutessaan myös poiskytkeä. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia sivujemme asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisterin suojaus

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

11. Automaattinen päätöksenteko

Asianomaisten tietoihin ei käytetä automaatista päätöksentekoa.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.